d-盛世平台

客户服务热线

021-58387065

在线客服
欢迎来到子起生物科技有限公司!
产品分类
盛世游戏的产品中心
盛世平台首页>
中文名:d-葡萄糖[hk法]检测试剂盒 品牌:megazyme爱尔兰
英文名:d-glucose-hk assay kit(hk/g6p-dh format) 产品编号:k-gluhk-110a
cas号:咨询客服 分子式:咨询客服
规格 价格(rmb) 库存 购买数量 小计 选择
110 assays ¥3216.00 3 3216.00
(1)品牌:megazyme爱尔兰
(2)货号:k-gluhk-110a
(3)英文品名:d-glucose-hk assay kit(hk/g6p-dh format)
(4)中文品名:d-葡萄糖[hk法]检测试剂盒
(5)规格:110 assays